Hvad er Mindfulness?

Mindfulness refererer til en tilstand af bevidst opmærksomhed på nuet uden at dømme eller analysere det, der sker. Det involverer at være fuldt til stede i øjeblikket med en åben og accepterende holdning. Mindfulness stammer fra buddhistisk meditationstradition, men det er blevet adskilt fra dens religiøse kontekst og er nu en bredt anvendt tilgang inden for psykologi og mental sundhed.

Hovedelementerne i mindfulness inkluderer:

  • Bevidst Opfattelse: At være opmærksom på ens tanker, følelser og kropsoplevelser uden at blive fanget eller overvældet af dem.
  • Ikke-dømmende Holdning: At betragte ens tanker og følelser uden at bedømme dem som gode eller dårlige. Dette indebærer en accept af det, der er i øjeblikket.
  • Nuets Fokus: At fokusere på det aktuelle øjeblik uden at bekymre sig om fortiden eller fremtiden. Dette indebærer ofte at bringe opmærksomhed til vejrtrækningen, kropsfornemmelser eller omgivelserne.

Mindfulness-praksis kan omfatte meditationsteknikker, hvor man bevidst bringer opmærksomheden til en bestemt oplevelse, som f.eks. vejrtrækning. Det kan også integreres i dagligdags aktiviteter som spisning eller gåture.

Forskning har vist, at mindfulness kan have positive effekter på mental sundhed, herunder reduktion af stress, angst og depression. Det er også blevet integreret i terapeutiske tilgange som Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT).

Majken og Johannes tilbyder mindfulness undervisning i Favn, og Charlotte tilbyder Mindful Yoga.