Mindful yoga betyder yoga, hvor du inviteres til og guides ind i at slippe alle krav og forventninger.

Du inviteres til at møde dig selv med venlig opmærksomhed, medfølelse og accept af det, du mærker lige nu i din krop, dit sind og dit hjerte.

Med en mindful tilgang som ramme for yogaen guides du via dit åndedræt gennem hele kroppen med både afspændende, genopbyggende og styrkende øvelser.

Du vil både opleve dig mere rolig og afslappet og samtidig mere klar og stærk.

Ved hele tiden at have opmærksomhed på og bevæge dig i forening med dit åndedræt vil åndedrættet komme til at fungere som dit anker gennem alle øvelserne.

Du vil opleve, at tankemylderet dæmper sig, og du vil bedre kunne registrere, hvad der sker i kroppen og derved tage de hensyn, som din krop har brug for.

yoga aarhus

Yogaen vil tage udgangspunkt i den klassiske hatha yoga og vil også indeholde elementer fra mediyoga, yin og restorativ yoga.

Der vil hver gang være både asanas (yogaøvelser), åndedrætsøvelser, lette mindfulness-meditationer samt afsluttende liggende afspænding af hele kroppen og nervesystemet.

Du vil hver gang blive inviteret til og guidet ind i en undersøgelse af et bestemt tema/en bestemt intention.

Yoga åbner for en anden måde at opleve og gøre sig erfaringer med temaer fra hverdagen. Yoga integrerer krop, sind og hjerte.

Ved at sætte en intention for hver praksis kan du opleve, at yogaen sammen med en mindful tilgang, vil støtte dig i at “få ryddet op” og givet slip. Slip på overflødige tanker og blokeringer i både krop, sind og hjerte, så det vigtige for dig vil blive mere tydeligt.

Det kan f.eks. være temaer som accept af nuet, at give slip på præstation ,fastlåste tanker og forestillinger, tillid til nuet og dig selv, med venlighed og accept. At praktisere taknemmelighed, at stå stærkt i dig selv, handlekraft, kreativitet, stilhed og mere.

Mindful Yoga er for alle, uanset kendskab til yoga og mindfulness, og jeg vil tage hensyn til og foreslå modificeringer, der passer til hver enkelt deltager.

Min undervisning starter som regel altid med en kort liggende “kommen til stede” meditation og afspænding, hvor du inviteres til at slippe al præstationspres og “knoklerenergi” og i stedet for lande kærligt hjemme i dig selv med kærlig og vågen opmærksomhed på, hvad du har brug for i din praksis i dag.

Derved begynder din krop allerede her at bevæge sig i det afspændte nervesystem. Og med fokus på en kærlig praksis over for dig selv vil kroppen også øge udskillelsen af oxytocin, som sænker stresshormoner i blodet og virker befordrende for en let og glad følelse indeni.

Derudover tager jeg altid udgangspunkt i og tilrettelægge min undervisning efter, hvor hver enkelt deltager er både den pågældende dag og lige nu i livet.

Hvornår:

Tirsdag d. 2. april – 25. juni

Ingen undervisning d. 16. april

Tid:

Tirsdag kl. 17.15-18.30

Pris:

12 tirsdage 1.620 kr.
20% rabat til studerende og unge under 23 år
eller hvis dit 2. hold ved Charlotte

Hvor:

Favn
Jægergårdsgade 14, 2. sal
8000 Aarhus