Feldenkrais – Awareness Through Movement

MED SUSAN

Feldenkrais metoden er praktisk, organisk læring i at forfine din opmærksomhed på dig selv. Ifølge metodens grundlægger, dr. Moshe Feldenkrais, leder den dig til “at gøre det umulige muligt, det mulige let og det lette elegant”. Når du undersøger og finder sammenhængen mellem bevægelse, sanseindtryk, tanker og følelser, skaber din hjerne nye neurologiske mønstre. Med udgangspunkt i skelettet – din mest basale struktur – opdager du, hvordan du kan udnytte tyngdekraften, så du får nye muligheder for at bevæge og bruge dig selv. Nøglen ligger i at genfinde barnets lette, legende og eksperimenterende tilgang til livet.

Typisk ligger vi ned i undervisningen, hvor vi er mindst udfordrede af tyngdekraften, og på den måde lettere aflærer indgroede mønstre. Men læringen omfatter også at rulle rundt, rejse sig, sidde, stå og gå i mange variationer. 

Bevægelseslektionerne er enkle, så alle kan være med uanset alder og kondition.

Feldenkrais er endnu ret ukendt i Danmark, men i mange andre lande er metoden anerkendt for at føre til større fysisk frihed og balance, mere selvtillid og større mentalt velvære. Kom og oplev det selv!

Tid:

Torsdag 4. november – 9. december
kl. 16:30-18.

 

Pris:

750 kr.

Mulighed for en gratis prøvetime – eller reduceret pris ved senere start.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål, kontakt underviser Susan Klaus på tlf. 75757512 / mobil 40285712 eller via e-mail: susan@vrads.dk