Arketyper i Relationer: Udforsk de skjulte dynamikker der påvirker relationer

Workshop med Johannes Asmund Hansen

Velkommen til en dybdegående workshop og legeplads, hvor vi vil dykke ned i det indviklede samspil mellem arketyper og relationer. Vi vil afdække nogle af de skjulte dynamikker, der påvirker al form for kontakt (især de intime relationer). Arketyper, både i deres maskuline og feminine positive og negative former, har en dybdegående indflydelse på vores relationelle oplevelser. Ved at udforske og integrere disse skjulte kræfter, uden at blive opslugt af dem, kan vi få adgang til den energi de rummer og dermed transformere og forbedre kvaliteten af vores relationer, oplevelser og væren.

Arketyper er kraftfulde symbolske repræsentationer af fundamentale menneskelige oplevelser og mønstre, som er forankret i det kollektive ubevidste og har været tidløst tilstede i alle de store kulturer og religioner. De repræsenterer altså nogle stærke kræfter bestående af både lys og mørke, som vi er påvirkede af, og som rækker ud over vores umiddelbare personlige sfære.

Som C.G. Jung sagde: “Man bliver ikke oplyst ved at forestille sig lysfigurer, men ved at gøre mørket bevidst. Den sidstnævnte procedure er imidlertid ubehagelig og derfor ikke populær.” I denne workshop omfavner vi visdommen i Jungs ord, og erkender, at ægte oplysning og vækst også kommer af at udforske og omfavne skyggeaspekterne i os selv og vores relationer.

Polariteter tilbyder nemlig både livskraft og er samtidig det brændstof der skal til for, på et mere grundlæggende plan, at opdage en dybere helhed. I stedet for at gentage de samme gamle mønstre, kan mødet med de udfordrende sider i andre blive katalysator for et indre opvågnings- og oprydningsarbejde. Når vi tager ejerskab for polariteterne i os selv, fører de til mere bevidsthed, klarhed og energi og dermed kvalitativt dybere og mere balancerede relationer!

Workshoppen inviterer til et praksislaboratorium, der vil give konkrete erfaringer, som kan anvendes i det daglige liv. Centrale aspekter i workshoppen vil være:

Indføring i arketyper:
Vi vil udforske Selvet som en grundlæggende arketype, der manifesterer sig i forskellige former: det negative kvindelige, det negative mandlige, det positive kvindelige og det positive mandlige. Dette inkluderer arketyper som “elskerinden”, “moderen”, “søsteren”, “datteren”, “elskeren”, “faderen”, “broderen” og “sønnen”. Og forvrængede dynamikker i dramatrekanten (offer, bøddel og redderstrukturer). Ved at tage ejerskab for disse dynamikker i vores eget sind og krop kan vi reducere vores projektion af dem på andre og opnå større frihed.

Meditationsøvelser:
Meditationerne har til hensigt at udvikle en dybere forbindelse med dit indre, og udforske de arketypiske energier indefra.
Bevægelsesøvelser: Oplev kraften i kropsforankrede praksisser som et middel til at udforske arketypiske energier. Vi vil lave opstillinger af de forskellige aspekter af arketyperne, bevæge os med musik, dans og ekspressive øvelser, for at åbne op og integrere arketype-energierne kropsligt.

Inquiryøvelser (selvundersøgelse og refleksionspraksisser): Relationer opretholdes af ubevidste dynamikker, som skaber vores oplevelse af dem. Derfor vil vi arbejde med at blive mere bevidste om og tage ansvaret for disse dynamikker gennem guidede spørgsmål – også kaldet “Inquiry”.

Workshoppen drager inspiration af bl.a. Vækstcenteret, Jes Bertelsen og Neel Fasting, Jungiansk Dybdepsykologi og Tibetansk Buddhisme, Social Presencing Theater, SE Terapi, A.H. Almaas’ inquiry-metode samt underviserens egen livserfaring og træning i arbejdet med disse områder.

Weekenden kombinerer således en række kraftfulde praksisser med formålet at skabe mere balance og frihed i den enkelte, og gennem en dynamisk struktur at invitere til en helhedsorienteret og transformerende udviklingsrejse!

Workshoppen giver deltagerne værktøjer til at træne evnen til at navigere i relationelle udfordringer. Ved at lære at se klart og balanceret kan vi forbedre vores relationer og skabe ægte og kærlige forbindelser med andre. Omfavn arketypernes transformative kraft, udforsk de skjulte dybder i dig selv, og begiv dig ud på en rejse mod indre vækst og transformation i dine relationelle oplevelser.

Workshoppen henvender sig til mennesker med lyst til selvudvikling og lyst til at lave et stykke dybere indre arbejde. Desuden henvender workshoppen sig til fagprofessionelle (psykologer, psykoterapeuter, kropsterapeuter og folk der arbejder med andre mennesker) som ønsker at inkorporere arbejdet med arketyper og relationsdynamikker i deres arbejde. Det er en god ide hvis du har erfaringer fra terapi, mindfulness, selvudvikling, dans, bevægelse, yoga etc. Men lysten og motivationen er det vigtigste.

NB. Bemærk, at temaerne kan være intense, og deltagerne forventes at tage ansvar for deres egne oplevelser. Workshoppen er ikke terapi, men integrerer metoder fra traumebehandling for at skabe balance og rummelighed.

Mere detaljeret program og infomail vil blive sendt ud inden workshoppens start.

Dato: d. 19. januar – 21. januar 2024

Fredag kl. 19.00 – 21.00
Lørdag kl. 10.00 – 17.00
Søndag kl. 10.00 – 16.00

Pris: 1.900 kr.
Mulighed for reduceret pris (lavindkomst, studerende etc.) se mere under tilmelding.
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2024
Max deltager antal: 16 personer

Udfyld denne formular (herefter modtager du en faktura med betalingsinfo hvorefter tilmeldingen er bindende)

Spørgsmål og kontakt rettes til:
Johannes Asmund Hansen
Tlf. 60666125
johannes@naturligfrihed.dk
naturligfrihed.dk