Hvad er Hatha yoga?

Hatha-yoga er en traditionel og grundlæggende form for yogapraksis, der fokuserer på fysiske øvelser, åndedrætskontrol og meditation. Navnet “Hatha” kommer fra sanskrit og refererer til den forening af solen (ha) og månen (tha), symboliserende den balance, som praksissen søger at opnå mellem modsatte kræfter.

I Hatha-yoga arbejdes der med forskellige yogastillinger (asanas), åndedrætsøvelser (pranayama) og meditation for at opnå fysisk styrke, fleksibilitet og åndelig bevidsthed. Praksissen omfatter også afslapning og koncentration for at skabe en helhedsorienteret tilgang til sundhed og velvære.

Hatha-yoga er velegnet til alle niveauer af praktikanter og tjener som en god introduktion til yoga. Det er ikke kun en fysisk praksis, men også en måde at harmonisere kroppen, sindet og ånden på.

Netop nu tilbyder Berit Hatha-yoga hold hos Favn.