Hvad er coaching?

Coaching er en personlig og professionel udviklingspraksis, hvor en coach arbejder sammen med en klient for at hjælpe dem med at opnå specifikke mål, klargøre visioner, overvinde udfordringer og maksimere deres potentiale. Coaching fokuserer på at styrke klientens evne til at tage ansvar, træffe informerede beslutninger og tage handling for at forbedre deres liv, karriere eller forhold.

Nøgleelementer i coaching inkluderer:

  • Målrettethed: Coaching begynder ofte med klare og specifikke mål, som klienten ønsker at opnå. Disse mål danner grundlaget for coachingprocessen.
  • Selvopdagelse: Gennem samtaler og refleksion hjælper coachen klienten med at opdage deres styrker, værdier, og motivationsfaktorer samt identificere eventuelle hindringer eller begrænsende overbevisninger.
  • Åbne spørgsmål: Coachen stiller åbne spørgsmål for at fremme refleksion, bevidsthed og dybere forståelse hos klienten. Dette kan hjælpe med at udforske muligheder og finde løsninger.
  • Ansvar og handling: Coaching opmuntrer klienten til at påtage sig ansvar for deres handlinger og beslutninger. Gennem coaching-processen opfordres klienten til at træffe konkrete skridt mod deres mål.
  • Feedback: Coachen giver konstruktiv feedback og støtte for at hjælpe klienten med at forstå deres udviklingsområder og styrker.
  • Struktureret proces: Coachingprocessen følger ofte en struktureret model, der omfatter fastlæggelse af mål, udforskning af aktuelle situationer, identifikation af handlingspunkter og opfølgning.

Coaching kan anvendes inden for forskellige områder, herunder personlig udvikling, karriere, ledelse, sundhed og wellness samt relationer.

Christina tilbyder coaching i Favn.