“En ny tids mand” ved Torben

Der er opbrud i kønsrollerne, og det kræver klarhed og kreativitet at finde sin egen version af, hvad det vil sige at være mand i dag. Tør man overhovedet definere sig som mand, når den glidende skala af køn er sat så tydeligt på dagsordenen, og det gamle binære verdensbillede er udskældt? Og er der egentlig nogen særlig psykologi eller væremåde tilknyttet det at være født som biologisk hankøn?

Erfaringen siger ja, i praksis er der livserfaringer, som er givet af det at være hankøn. Der er derfor også visse menneskelige kvaliteter eller væremåder, som er mere nærliggende end andre. Men samtidig giver vor tid en invitation til at undersøge de kvaliteter, som førhen blev tilskrevet det modsatte køn. Også på en mere nuanceret måde end ‘den bløde mand’ fra halvfjerdserne og den metroseksuelle fra halvfemserne. En mand hvor klarhed, kraft og skabertrang godt kan harmonere med blødhed, omsorg og plads til andre.

På kurset vil vi undersøge, hvad væsener af hankøn bærer med sig fra fortiden, og hvordan du med fodfæste i det kan bringe en ny mand ind i verden – dig selv. Vi opbygger det som en kreativ proces, der er til for den enkelte, som er fri til at finde sin egen version. Vi bruger kropsøvelser, både dynamiske og rolige, meditationsøvelser, visualiseringer, fantasi og leg. Og vi udveksler undervejs for at finde inspiration hos hinanden.

Om Torben:

Torben Guldberg er forfatter, underviser og selvstændig, oprindeligt uddannet skuespiller.
Derudover er han uddannet mindfulnessunderviser fra Skolen for Anvendt Meditation.
Han skriver pt. på en bog om kreativitet, der henvender sig både til den professionelt kreative og den, der gerne vil være kreativ med livet.